ดาวน์โหลดเกมส์ Download Client

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 2.21 GB Direct Download
Full Data (Link 2) 2.21 GB Mega Upload Download
Full Data (Link 3) 2.21 GB Mediafire Download

Download For Android

Type File Size Description Link
Androind Download 750 MB Direct Server Download
คำแนะนำ : ใช้ได้เฉพาะ Androind เท่านั้น iOS ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อโหลดไปติดตั้งในระบบ Androind ของท่านแล้ว จำเป็นจะต้องโหลดไฟล์เกมส์ลงภายในเครื่อง Androind อีกจำนวน 2.2GB

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download