ข้อมูลสัตว์เลี้ยง Pet Evolution
Description รายละเอียด
 • สัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด 2 ประเภท

 • ประเภทที่ 1
 • สัตว์เลี้ยงที่ได้จาก การ Vote เป็นของรางวัลจากการโหวตเซิฟเวอร์

 • ประเภทที่ 2
 • สัตว์เลี้ยงที่ได้จากการใช้ TCG ในการแลก สามารถแลกได้ในห้องเควส
 • หมวดเควส TCG

 • ทั้งสองประเภทเมื่อทำการฟักแล้ว ไปกดบัฟที่ NPC 1 ครั้งสัตว์เลี้ยงจะสนิทสนมทันที
 • และได้ความสามารถพิเศษตามรายละเอียดของไข่
 • ข้อควรระวังเวลาเลี้ยงสัตว์
 • 1. ต้องกดบัฟ NPC เรื่อยๆเพื่อให้สัตว์เลี้ยงอิ่มและสนิทสนมตลอดเวลาควรกดทุกๆ 20-30 นาที
 • 2. เมื่อไม่อยู่หน้าจอควรจะทำให้สัตว์กลายเป็นไข่ไม่งั้นสัตว์จะหิวและหนีได้